Get Saorview Connect

Is cuma cén córas atá agat, nó cén bealach ar maith leat féachaint ar an teilifís, tá rogha againn a fheilfidh tú.

Faigh Saorview Connect

Gan tú réidh do Saorview Connect ach tú fós ag iarraidh teacht ar na cláir teilifíse is ansa leat gan conradh ná billí míosúla? Is féidir linn cabhrú leat.

Saorview

Saorview

An t-ábhar teilifíse is ansa leat saor in aisce

Roghnaigh Teilifíseán atá Saorview-cheadaithe nó ceangail bosca atá Saorview-cheadaithe le teilifíseán atá agat cheana féin. Cibé ceann acu sin, ceangail le haeróg é agus tosaigh ag faire saor in aisce.

  • Saorview Features + Saorview Features
  • 10 gcainéal teilifíse
  • 9 stáisiún raidió

An bealach ina n-oibríonn sé

Chun Saorview a fháil, ní mór bosca Saorview nó Teilifíseán Saorview a cheangal le haeróg.  Tá córas Saorview sa chuid is mó de na teilifíseáin atá le fáil anois nó is féidir bosca barr teilifíseáin a cheangal le teilifíseán atá agat cheana féin.

Moltar an trealamh Saorview a cheangal le haeróg sheachtrach i mbarr an tí chun comhartha láidir a fháil ach bí cinnte freisin go bhfuil na cáblaí ar chaighdeán maith.  Beidh do mhiondíoltóir nó do shuiteálaí áitiúil in ann cuidiú leat maidir leis sin.

Ag brath ar an áit a bhfuil tú, d'fhéadfadh gur féidir aeróg faoi dhíon a úsáid chun Saorview a fháil.


Cad atá le fáil?

Bíonn teacht le Saorview ar chainéil ó RTÉ, TV3, agus TG4 - an chuid is fearr d'ábhar na hÉireann agus na cláracha teilifíse is mó lucht féachana in Éirinn, saor ó tháille.  Anuas air sin, is féidir éisteacht leis an raidió agus Aertel digiteach a úsáid


An chéad rud eile?